Interpretacja Zakres BMI
Niedowaga < 18.5
Waga prawidłowa 18.5 – 24.9
Nadwaga 25.0 – 29.9
Otyłość stopnia I 30.0 – 34.9
Otyłość stopnia II 35.0 – 39.9
Otyłość stopnia III (skrajna) > 40.0