Kalkulator BMI (ang. body mass index – wskaźnik masy ciała) służy do obliczenia wskaźnika BMI, który jest ilorazem masy ciała i kwadratu wzrostu. Interpretacja BMI pozwala ocenić zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością takimi jak cukrzyca czy miażdżyca. Należy pamiętać, że nie wszyscy powinni korzystać ze wskaźnika BMI lub interpretować jego wyniki w inny sposób.

Interpretacja wskaźnika BMI wygląda następująco:

  • poniżej 18.5 – niedowaga
  • 18.5 – 25.0 – pożądana masa ciała
  • 25-30 – nadwaga
  • 30-35 – otyłość pierwszego stopnia
  • 35-40 – otyłość drugiego stopnia
  • powyżej 40 – otyłość kliniczna


Interpretacja Zakres BMI
Niedowaga < 18.5
Waga prawidłowa 18.5 – 24.9
Nadwaga 25.0 – 29.9
Otyłość stopnia I 30.0 – 34.9
Otyłość stopnia II 35.0 – 39.9
Otyłość stopnia III (skrajna) > 40.0