Obliczanie CPM i BMI

Na całkowitą przemianę materii (CPM) człowieka składa się kilka czynników:

CPM = PPM + TEA średnie + NEAT + TEA

Podstawowa przemiana materii (PPM lub BMR) – energia potrzebna do utrzymania podstawowych funkcji życiowych organizmu tj. oddychanie, krążenie, czy utrzymania stałej temperatury ciała.

Wzór PPM Mifflina:

PPM (kobiety) = (9,99 x masa ciała [kg]) + (6,25 x wzrost [cm]) – (4,92 x [wiek]) – 161

PPM (mężczyźni) = (9,99 x masa ciała [kg]) + (6, 25 x wzrost [cm]) – (4,92 x [wiek]) + 5

Wzór Katch-McArdle (uwzględniający suchą, beztłuszczową masę ciała – LBM):

PPM = 370 + (21,6 x LBM [kg])LBM = masa ciała [kg] – masa tłuszczu [kg]masa tłuszczu = masa ciała * poziom tkanki tłuszczowej [%]

Obliczanie wskaźnika BMI

Wskaźnik BMI – body mass index: NIE dla osób ćwiczących!

BMI = masa / (wzrost)^2

Wartość Co oznacza?

BMI < 18,5 niedowaga
18,5 ≤ BMI ≤ 24,9 waga prawidłowa
25 ≤ BMI ≤ 29,9 nadwaga
BMI > 30 otyłość

Pomiar zawartości tłuszczu w organizmie BF%

Pomiar fałd skórnych fałdomierzem – metoda Jackson/Pollock 3:Pomiary fałdomierza wskazują nam grubość fałdy skórnej, która jest połączona z tkanką tłuszczową, umiejscowioną pod powierzchnią skóry. Oznacza to, że im grubszy fałd skóry wskaże urządzenie pomiarowe, tym więcej tkanki tłuszczowej jest w naszym ciele. Co więcej, należy zaznaczyć, że metoda wykorzystania fałdomierza jest jedną z dokładniejszych metod obliczeniowych, która pokazuje nam, ile tłuszczu w naszym ciele się znajduje. Specjaliści z dziedziny żywienia stawiają pomiary fałdomierzem wyżej, pod kątem dokładności pomiaru, niż badanie wykonane za pomocą urządzeń bazujących na bioimpedancji elektrycznej.Aby prawidłowo określić zawartość tkanki tłuszczowej, należy dokonać pomiarów w trzechrejonach ciała (klatka piersiowa dla mężczyzn/triceps dla kobiet, brzuch oraz udo), które podstawimy do specjalnego wzoru zgodnie z poniższą metodyką:

Body density = 1,1093800 – (0,0008267 x #3) + 0,0000016 x #3^2) – (0,0002574 x [wiek])

#3 – suma trzech pomiarów w [mm], #3^2 – suma trzech pomiarów fałd w [mm] do potęgi 2.

BF%1 = (495 / Body density) – 450

BF%2 = (457 / Body density) – 412,2

Średnia BF% = (BF%1 + BF%2)/2

 

Idealna redukcja jako ciekawostka

 

 

Kalkulator – Ms Excel obliczający podane powyżej parametry